Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

Základní informace

Název zařízení:   Dům klidného stáří, s. r. o.
Název služby:   Léčebna dlouhodobě nemocných
Sídlo:   Kraslická 26, 35703 Svatava
IČO:   26369427
    ldnsvatava@gmail.com
Statutární zástupce:     Jaroslav Pokorný, jednatel
Zodpovědná osoba:   prim. MUDr. Jana Macháčková
Sloužící lékaři:  

MUDr.Darina Renčková
MUDr.Jozef Renčko

Ředitelka:   Ilona Valentíková


Poslání:

Dům klidného stáří se zavazuje pečovat o klienta na lůžku zdravotní ošetřovatelské péče s chronickým onemocněním nebo s onemocněním v postakutním stádiu, tj. pokud je:

• zdravotní stav stabilizovaný
• má lékařem doporučený léčebný postup v odborném nebo rehabilitačním ošetřovatelství
• potřeba odborné ošetřovatelské péče, která přesahuje možnosti domácí péče

Ošetřovatelská péče zahrnuje péči o hygienu, výživu, vyměšování, podávání léků, péče o rány a jiné defekty, rehabilitace pasivní a aktivní, nácvik chůze, sledování základních životních funkcí