Ceník služeb

Služby které nejsou hrazeny z veřejného zdrav. pojištění 

                           250,- Kč/den

Poplatek za výpis ze zdravotní dokumentace

          200,- Kč

Administrativní  poplatek za vyhotovení dokumentace

200,- Kč