Ceník služeb

Služby které nejsou hrazeny z veřejného zdrav. pojištění 

                250,- Kč/den

Poplatek za výpis ze zdravotní dokumentace

                 200,- Kč

Administrativní poplatek za vyhotovení, zpracování dokumentace

200,- Kč