Jak se stát naším klientem?

Posláním sociální služby Domu klidného stáří, spol. s r.o., Domova se zvláštním režimem je umožnit důstojné prožití života klientům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a duševnímu onemocnění nemohou žít v přirozených podmínkách vlastního domova, využívat mírnější formy poskytování sociální služby, jako např. terénní sociální služby, nemají nikoho nebo není osoby, která by se o ně mohla nebo chtěla postarat, či mohla poskytnout potřebnou péči v rozsahu, ve kterém potřebují.

Naše služba je určena dospělým osobám ve věku od 50 let, které mají sníženou schopnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které nejsou schopné samostatně žít ve svém přirozeném prostředí a jejichž nepříznivá situace, z důvodu těchto onemocnění a ohledem na specifické potřeby, vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Pokud patříte do cílové skupiny Domova se zvláštním režimem (viz základní informace), a měli byste zájem a chtěli využít naší pobytové sociální služby v Domově se zvláštním režimem ve Svatavě je potřeba vyplnit Žádost o poskytnutí sociální služby,  potřebná prohlášení, včetně vyjádření lékaře (viz Dokumenty ke stažení ), a podat ji u nás.

Před vyplněním žádosti doporučujeme domluvit si návštěvu domova, abyste si prohlédli prostředí a mohly Vám být předány potřebné informace o poskytované službě. Pokud ze zdravotních důvodů nemůžete do zařízení přijet, je možné se domluvit se sociální pracovnicí na návštěvě u Vás, v domácím prostředí nebo tam, kde se právě nacházíte. Vyplněnou žádost spolu s vyjádřením lékaře můžete přinést osobně, pověřit někoho z vaší rodiny/přátel, aby tak učinil nebo poslat na adresu: Dům klidného stáří, spol. s r. o., Na sídlišti 241 Královské Poříčí 35601 nebo na: info@klidne-stari.cz, dks.kralovskeporici@gmail.comVaše žádost bude přijata, zaevidována a v případě, že není volná kapacita, bude žádost s vaším souhlasem zařazena do seznamu zájemců. Pokud se uvolní místo, budeme kontaktovat vás, případně osobu, kterou v žádosti uvedete.

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje