Základní informace o poskytovateli zdravotních služeb


ZÁKAZ  NÁVŠTĚV

vzhledem k velkému výskytu respiračního onemocnění, je ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 28.11.2023 do 10.12.2023.
Děkujeme za pochopení.

OD 11.12.2023 jsou  POVOLENY NÁVŠTĚVY - ŽÁDÁME VŠECHNY PŘÍCHOZÍ, ABY PO CELOU DOBU MĚLI VŽDY
ZAKRYTÁ ÚSTA ROUŠKOU -  chráníte tím vaše blízké

Název zařízení: Dům klidného stáří, s. r.o.

Název služby: Léčebna dlouhodobě nemocných 

Sídlo: Na sídlišti 241 , Královské Poříčí 35601

IČO: 26369427

e-mail:  info@klidne-stari.cz , dks.kralovskeporici@gmail.com

Statutární zástupce: Jaroslav Pokorný, Petra Pokorná - jednatelé

Zodpovědná osoba: prim. MUDr. Jana Macháčková 

Sloužící lékaři:

MUDr. Darina Renčková
MUDr. Jozef Renčko

Ředitelka: Ilona Valentíková


Návštěvní hodiny     13:30 - 17:00 hodin 

Po domluvě s paní ředitelkou, lze návštěvu umožnit i mimo tyto hodiny.

                                                                                    

Dům klidného stáří se zavazuje pečovat o klienta na lůžku zdravotní ošetřovatelské péče s chronickým onemocněním nebo s onemocněním v post akutním stádiu, tj. pokud je:

• zdravotní stav stabilizovaný


• má lékařem doporučený léčebný postup v odborném nebo rehabilitačním ošetřovatelství
• potřeba odborné ošetřovatelské péče, která přesahuje možnosti domácí péče.


Ošetřovatelská péče zahrnuje péči o hygienu, výživu, vyměšování, podávání léků, péče o rány a jiné defekty, rehabilitace pasivní a aktivní, nácvik chůze, sledování základních životních funkcí