Zdravotní indikace pro přijetí na ošetřovatelská lůžka

Pacienty přijímáme překladem z akutního lůžka z nemocnice na základě doporučení  odborného či praktického lékaře 

- zdravotní stav musí být stabilizovaný, ale jeho potřeby přesahují možnosti domácí zdravotní  péče
o délce pobytu v zařízení rozhoduje vždy zdravotní stav pacienta

- pobyt v našem zařízení je pouze na dobu nezbytně nutnou ke stabilizaci zdravotního stavu 

- není možnost trvalého pobytu