Informace pro lékaře

Tato sekce je určena pro lékaře, kteří zvažují doporučení svého pacienta pro služby LDN. Máte možnost vybrat si z nabídky: zdravotní indikace pro přijetí na ošetřovatelská lůžka a na lůžka následné léčebné rehabilitace.

Služby Léčebny dlouhodobě nemocných jsou určeny osobám, které vyžadují 24 hodinovou zdravotní a ošetřovatelskou péči vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.

V rámci léčebny poskytujeme následnou léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům s chronickým onemocněním, kteří vyžadují dlouhodobou hospitalizaci na lůžku následné péče.


Pokud by stav Vašeho pacienta neodpovídal možnostem těchto služeb, naše zařízení nabízí také sociální služby pro osoby, které nepotřebují primárně péči zdravotní, ale sociální.
Bližší informace o těchto službách naleznete v kapitole Domov se zvláštním režimem. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na info@klidne-stari.cz nebo na tel: 352629867 .