Ceník služeb

na základě vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je stanovena výše úhrad v Domě klidného stáří, spol. s r.o., Domově se zvláštním režimem od 1. 1. 2024, takto:

- úhrada za ubytování je stanovena ve výši 305 Kč/den (zahrnuje topení, vodu, elektřinu, úklid, praní, drobné opravy prádla)

- úhrada za stravu je stanovena ve výši 255 Kč/den (zahrnuje celodenní stravu – snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře a 2 večeře pro diabetiky)

Uživateli, kterému jsou poskytovány sociální služby a kterému by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala z jeho příjmu částka ve výši 15 %, je nutné doložit poskytovateli těchto sociálních služeb výši svého příjmu.

Příjmem klienta se pro účely stanovení úhrady za pobyt a stravu rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou příspěvku na péči. Uživatel s přiznaným příspěvkem na péči hradí náklady na poskytnutou péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje