Kdo se o vás bude starat?


Náš tým se skládá z lékařů , praktických sester, všeobecných sester, nutričního terapeuta, sociální pracovnice, fyzioterapeutů, ošetřovatelů , sanitárních pracovníků a uklízeček.


ZDRAVOTNÍ PÉČE

Lékaři - provádí potřebná vyšetření, ošetření, ordinují léčiva, sledují zdravotní stav, určují dietní opatření indikují diagnostická a léčebná vyšetření. Lékaři jsou přítomni na pracovišti od pondělí do pátku od 6.30 - 15.00 hodin. Mimo tuto pracovní dobu mají lékaři příslužbu na telefonu. Akutní stavy jsou řešeny ve spolupráci s RZS Sokolov.

Všeobecné sestry, praktické sestry - plní předepsané ordinace dle lékaře, zpracovávají denně vizity, sledují FF, provádí kompletní ošetřovatelskou péči odběry, orientační vyšetření, provádí nácvik sebeobsluhy, podávají stravu.

Fyzioterapeut - provádí vyšetření, která jsou nutná pro stanovení dalšího postupu při rehabilitaci, provádí diagnostiku funkčních poruch pohybového systému, doporučuje kompenzační pomůcky dle stavu pacienta.

Ošetřovatelky - poskytují ošetřovatelskou péči, provádí hygienickou péči, dbají na prevenci proleženin, upravují lůžka, pomáhají při vydávání stravy, u imobilních pacientů zajištují podávání stravy, měří TT, TK, váhu klientů, výšku klientů, provádí doprovod na vyšetření mimo léčebnu.

Sanitářky - provádí hygienickou péči, doprovází pacienty na vyšetření mimo léčebnu, manipulují s prádlem, provádí manipulaci s lůžkem pacientů a jeho mechanickou očistu, dezinfekci a úpravu.