Můžete nás podpořit

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
v  Domově se zvláštním režimem nabízíme pobytovou službu uživatelům, kteří vyžadují péči druhé osoby z důvodu věku nebo z důvodu chronického onemocnění nebo duševního onemocnění (zejména s Alzheimerovou demencí). Našim klientům chceme nabídnout co nejlepší služby a zajistit, aby se u nás cítili příjemně.
V případě, že byste měli zájem nás podpořit, můžete tak učinit formou finančního daru nebo věcného daru, případně můžete věnovat svůj čas některému konkrétnímu obyvateli Domova. Veškeré dary přijímáme na základě uzavřené darovací smlouvy. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je možné si hodnotu daru odečíst z daňového základu, podle Zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb.(§15)
Veškeré dary budou využity výhradně pro zkvalitnění života obyvatel Domova.
Čím můžete pomoci:
Je mnoho lidí, kteří by chtěli pomoci, ale neví jak, proto si dovolujeme uvést několik příkladů, jak nás můžete podpořit:
Věnujte čas jednomu z našich obyvatel. Ne všichni mají to štěstí, že je jejich rodina pravidelně navštěvuje, někteří by si rádi popovídali, strávili čas s někým "zvenku".
Můžete zajistit aktivitu pro naše obyvatele, příp. pomoci s její realizací. Pokud hrajete na nějaký hudební nástroj, rádi čtete, máte zajímavou vzpomínku, zkušenost apod., můžete uspořádat pro naše obyvatele zajímavé povídání, předčítat apod.
Máte doma starší časopisy a je Vám líto je jen tak vyhodit? U našich obyvatel najdou jistě uplatnění.
Také uvítáme pomoc ve formě např. zapůjčení mikrobusu, zajištění cesty za kulturou, na výlet apod.
Jak vidíte, možností je mnoho a možná Vás jiná i napadne. Rádi Vás u nás uvítáme.
Pokud byste se rozhodli podpořit naše zařízení, kontaktujte  ředitelku - Ilonu Valentíkovou, která s Vámi domluví podrobnosti a poskytne Vám bližší informace o zařízení. Pro další informace volejte, prosím na tel.: 352 629 867. nebo e-mailem: info@klidne-stari.cz

Za jakoukoliv podporu Vám velmi děkujeme nejen my, ale i obyvatelé Domova.

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje