Kdo se o Vás bude starat?O zdraví a pohodu klientů Domova se starají:

  • MUDr. Helena Safariková  (Všeobecný lékař, s.r.o.) - praktický lékař, který dochází do zařízení pravidelně 1x týdně, nebo dle potřeby.
  • MUDr. Jiří Bartoš – psychiatr, který do domova dojíždí 1 x za dva měsíce, nebo v návaznosti na potřeby klientů,
  • Vrchní sestra a všeobecné sestry – denní a ranní služby, 7 dní v týdnu
  • Nutriční terapeut – pomáhá sestavovat jídelní lístek tak, aby byly uspokojeny nároky uživatelů na vyváženou, výživnou stravu a případný dietní režim.
  • Sociální pracovnice – poskytuje informace zájemcům o sociální službu, poskytuje poradenství jak zájemcům, klientům, tak rodinným příslušníkům, pomáhá s vyřizováním úředních záležitostí a s uplatněním práv klientů domova, ....
  • Pracovníci v přímé péči – se snaží pomáhat v nepříznivé sociální situaci, podporují klienta v jeho soběstačnosti. Snaží se dle celkového stavu klienta o znovuobnovení, posilování a udržení co nejvyšší míry jeho soběstačnosti, samostatnosti. Zajišťují celodenní, nepřetržitou pomoc a péči o klienty, dle jejich individuálních potřeb. Podílí se na plnění cílů/přání klienta a posilování jejich aktivizace, a to v rámci individuálního přístupu. Rovněž se podílí na organizaci a provádění individuálních i skupinových akcí v Domově i mimo něj. Poskytují služby vyplývající ze zásad a cílů služby s ohledem na individuální plánování klientů, ….
  • Personál se průběžné vzdělává, účastní se různých kurzů, seminářů a školení zaměřených tak, aby mohl dále zkvalitňovat péči o klienty v Domově.

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje